Henkilö­kohtainen valmennus yrityksille

keskusteluapu

Henkilökohtainen valmennus

Henkilökohtainen valmennus on matalan kynnyksen oivalluttavaa ja ratkaisukeskeistä keskusteluapua, jossa yhdistyy keholliset menetelmät.

Valmennus perustuu asiakkaan kuulemiseen ja kohtaamiseen omana itsenään.

Ennakkotehtävien, keskustelun ja kehollisten harjoitteiden avulla pyritään löytämään apua ja työkaluja sen hetkisen tilanteen helpottamiseen.

Valmentajina toimivat sertifioidut muutos-ja itsetuntemusvalmentajat.

 

Asiakkaan suusta:

"Toivoin tasa-arvoista ja luottamuksellista suhdetta valmentajaan. Peiliä, josta näkisin itseni tarkemmin ja uudesta näkökulmasta. Valmennus vastasi ja ylitti odotukseni joka suhteessa."

"Valmennuksen käytyäni tunnen ja ymmärrän itseäni ja tunteitani paremmin kuin koskaan. Tämä taas on tuonut helpotusta arkeen, koska kun pystyn ymmärtämään omia tunteita ja niiden syitä, pystyn myös hallitsemaan niitä."

"Olen oppinut huomaamaan pieniä muutoksia kehossa, jotka ovat ensi merkkejä lisääntyneestä stressistä. Näin ollen tilanne ei karkaa pahaksi, vaan voin jo ennalta ehkäistä stressipiikkejä."

"Opin keinoja elämäni tasapainottamiseen ja itseni kuunteluun. Koen, että olen luottavaisempi tulevaisuuden suhteen ja onnellisempi nykyhetkestä."

"Sain valmennuksesta tarvitsemaani apua työelämän sekä henkilökohtaisen elämän rajojen vetämiseen, sekä konkreettisia työkaluja parempaan henkiseen jaksamiseen ja työtehokkuuden lisäämiseen."

"Olen armollisempi itselleni, hyväksyn itseni paremmin ja osaan tulevaisuudessa valita elämässäni asioita, jotka ovat minulle hyväksi."

"Valmennus käänsi elämässäni täysin uuden sivun. Ja vaikka välillä käytiin syvissä vesissä, hauskaa meillä oli aina."

"Valmennuksessa perehdyttiin yksilöllisesti nostamiini asiohin ja sain niihin hyviä toimintamalleja ja vinkkejä. Keskustelujen perusteella nousi myös asioita, joihin itse en ehkä olisi osannut kiinnittää huomiota. Sain konkreettisia ohjeita, jotka antoivat uusia näkökulmia ja käytännön ratkaisuja niin työhön ja omaan arkeen. Ohjeet oli helppo ottaa myös toteutukseen ja auttoivat paljon."

 

Scroll to Top