Työyhteisönne voi hyvin vain, jos yksilöt tulevat aidosti kohdatuiksi.

Ovatko työyhteisön hyvinvointiongelmat lannistaneet teidät ja olette kokeilleet jo kaikkea?

Tervetuloa Duuniterkkarin vastaanotolle!

Meidän palvelumme luovat vaikuttavaa muutosta silloin(kin), kun mikään ei tunnu toimivan.

68-IMG_2991
15-IMG_2752

Pysähdy hetkeksi ja arvioi hyvinvointisi tila

Hyvinvoiva työyhteisö rakentuu yksilö kerrallaan.

Monen työyhteisön ongelma on, että yksilöt eivät tule kuulluiksi ja kohdatuiksi.

Kun yksilö jää yksin, hän ei pysty olemaan kunnolla osa työyhteisöä - ja se vaikuttaa koko työyhteisöön.

66-IMG_2988

Duuniterkkari rakentaa hyvinvoivaa työyhteisöä kohtaamalla yksilöt organisaatiosi puolesta.

Tarjoa työntekijöillesi se tuki, jota he tarvitsevat voidakseen hyvin.

3B3C601D-363A-46E9-B32B-D7FA9B5A0B1D 3

Esihenkilöillä ei ole riittävästi
aikaa kohtaamiseen

Esihenkilöt ovat usein "puun ja kuoren" välissä.

Tulospaineet ovat kovat ja samalla he haluaisivat tukea alaisiaan työssään.

Tämän yhdistelmän hallitseminen on monimutkainen paketti ja esihenkilöt kuormittuvat paineesta tehdä työnsä hyvin.

Duuniterkkari kohtaa ihmisiä organisaation puolesta ja antaa esihenkilöille tukea.

nettisivut nuoli ylös

Yrityksen työntekijöiden henkisen puolen sairaspoissaolot ovat kasvussa

Suurella osalla työikäisistä ihmisistä on haasteita tunnistaa oman jaksamisen rajat sekä hakea apua ajoissa.

Venyminen joka suuntaan onnistuu hetken aikaa, kunnes tulee seinä vastaan ja uupumus kolkuttaa ovella.

Duuniterkkari auttaa matalalla kynnyksellä ennen erikoistuneita ammattilaisia (psykologit ja terapeutit) kohottamaan työntekijöiden itsetuntemusta, jolloin jaksaminen kohenee ja löydetään sopivia palautumiskeinoja, joilla lievitetään stressiä ja vältetään uupuminen.

56487C15-9D68-41C1-A4A8-804225A7B43A

Työnantajamielikuvaa halutaan nostaa

Yritykset, joissa keskitytään ihminen edellä johtamiseen ja tekemiseen, nostavat työnantajamielikuvaa.

Työntekijöiden tulee tuntea olonsa organisaatiossa arvostetuksi ja ilmapiirin turvalliseksi.

Duuniterkkari auttaa organisaatioita yhteisöllisyyden tunteen luomisessa ja psykologisen turvallisuuden nostamisessa.

 

AE7940DB-C652-451C-B2F2-3ACF8F15CD51

Ajankäytön haasteet

Ajankäytön ja oman työn johtamisen haasteet aiheuttavat henkilöstössä stressiä ja tehottomuutta sekä vaikuttavat laskevasti yrityksen toimintaan.

Stressin alla keskittymiskyky ja ongelmanratkaisu kyvyt heikkenevät.

Duuniterkkari auttaa kouluttamaan henkilöstöä ajanhallinnan ja itsensä johtamisen äärellä.

"Koulutus oli toteutettu jopa yli odotusten 🙂 Pidin erityisesti, miten käytit eri koulutustekniikoita, havainnollistamiskeinoja, harjoitteita ja osallistit. Näytti siltä, että porukka oikeasti kuunteli loppuun asti."

ProAgria

Syitä tuoda duuniterkkari työhyvinvoinnin tueksi

96-IMG_3183

Liikuntaetua hyödyntävät usein ne, jotka liikkuvat muutenkin.

Liikuntaetu on tärkeä etu, kun otetaan ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi huomioon, mutta tuesta ei ole hyötyä, jos ihminen ei hyödynnä etua.

Duuniterkkari auttaa selvittämään syvempää syytä liikkumattomuuteen.

 

107-IMG_3261

Työntekijät ovat väsyneitä suorittamaan hyvinvointia.

Ihmiset kaipaavat tehokkuuden, kiireen ja muutospaineiden alla pysähtymistä vastapainoksi suorittamiselle.

Duuniterkkari auttaa yksilöitä pysähtymään itsensä äärelle ja löytämään voimavaroja sekä keinoja oman hyvinvoinnin nostamiseen.

87-IMG_3128

Työterveys tulee mukaan kuvioihin usein liian myöhään.

Työterveyteen hakeudutaan usein vasta sitten, kun tilanne on jo todella akuutti.

Duuniterkkari pystyy auttamaan matalalla kynnyksellä jo paljon aiemmin.

101-IMG_3200

Ei ole olemassa vain työhyvinvointia.

Vapaa-ajan hyvinvointi heijastuu työhyvinvointiin ja toisinpäin.

Siksi duuniterkkarin kanssa hyvinvointia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti.

31-IMG_2834

Työntekijät tarvitsevat aitoja kohtaamisia.

Tekoäly ja digitaalisuus kaikessa loistavuudessaan syövät ihmisen perustarvetta eli kohtaamisen tarvetta. Tekoälyn käytön kasvaessa on huomioitava ihmisyyden tarpeet.

Duuniterkkari auttaa organisaatiota kohtaamalla yksilöitä.

 

12-IMG_2740

Yhteisö on yksilöiden summa.

Yksilön hyvinvointi heijastuu koko yhteisöön. Siksi hyvinvoiva työyhteisö rakentuu yksilöiden hyvinvointiin panostamalla.

Tässä auttaa duuniterkkari.

Maksat vain siitä, mitä käytät

Duuniterkkari työyhteisöllesi alkaen 950€ (alv 25,5 lisätään hintoihin)

43-IMG_2867
IMG_8015

Näin Hyvinvointialue Eloisa kohotti työntekijöiden jaksamista ja ennaltaehkäisi uupumusta

Puolen vuoden hyvinvointiyhteistyössä Hyvinvointialue Eloisa kohotti työntekijöiden jaksamista. Pilotin tulokset osoittivat, että osallistujilla oli suuri tarve ja kiinnostus parantaa omaa jaksamistaan.

Duuniterkkarin blogissa

8-IMG_2727

Mitä itsensä johtaminen tarkoittaa?

14-IMG_2751

Kohtaamisen merkitys työyhteisössä

57-IMG_2938

Miten tunteet ja niihin suhtautuminen vaikuttavat hyvinvointiisi?

95-IMG_3180

Miten päästä pois kiireen tunteesta?

Scroll to Top